Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Tillægsydelser

Tillægsydelser

Høybyegård har samarbejde med forskellige eksterne fagspecialister og hvor der er indgået individuelle samarbejdsaftaler. Kan inddrages i komplekse borgersager hvor der skønnes behov, altid i samarbejde med visiterende myndighed.

Høybyegård vil i enhver borgersag vurdere behovet for eventuelle tillægsydelser, og skønnes der afvigelser fra den almindelige døgnbehandlingspris (jf. priser & betingelser), vil Høybyegård før en eventuel indskrivning fremkomme med et retvisende økonomisk behandlingsforslag til visiterende myndighed.