Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Visitation

Visitation

Procedure:

Inden indskrivningen ser vi gerne at der afholdes et forbesøg på Høybyegård. Dette med henblik på at drøfte behandlingens rammer, varighed  og indhold. I konkrete henvendelser, kan det være værdifuldt og nyttigt først at mødes på borgerens “hjemmebane”, og efter etablering af kontakt, så et forbesøg.

For at optimere behandlingsarbejdet, vil det være gavnligt for os at modtage relevante oplysninger på skrift i forbindelse med indskrivning. Den dreje sig om udtalelser/dokumenter fra læge, psykolog/psykiater, handleplan, kommunal sagsbehandler og andre relevante baggrunds oplysninger. Dette materiale vil indgå i den indledende og konkrete behandlingsplanlægning.

Så hurtigt som muligt vil der blive lavet aftaler omkring indskrivningens start, statusmøder, indhold og behandlingsmål i behandlingen osv. Indskrives i kontrakten.

Ved indskrivning skal Høybyegård modtage medicinstatus over hvilken lægeordinerede medicin borgeren får. Denne status videregives til Høybyegårds sundhedsteam; læge, overlæge og sygeplejerske.

Samtidig vil vi gerne modtage visitationsafgørelsen og dets indsatsmål.

Vi mener at efterbehandling samt efterværn er vigtig for et godt resultat, og at en efterbehandling skal koordineres så tidligt i behandlingen som muligt, så alle parter er klar over målet.