Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Visitation

Visitation

Procedure:

Inden indskrivningen ser vi gerne at der afholdes et forbesøg, med henblik på at drøfte behandlingens rammer, varighed  og indhold. Mødet kan afholdes på Høybyegård eller ved visiterende kommune.

For at optimere behandlingsarbejdet, vil det være gavnligt for os at modtage relevante oplysninger på skrift i forbindelse med indskrivning. Den dreje sig om udtalelser fra læge, psykolog/psykiater, handleplan, kommunal sagsbehandler og andre relevante baggrundsoplysninger. Dette materiale vil indgå i den indledende planlægning af det enkelte behandlingsforløb på Høybyegård.

Så hurtigt som muligt vil der blive lavet aftaler omkring indskrivningens start, statusmøder, indhold og behandlingsmål i behandlingen osv.

Ved indskrivning skal Høybyegård modtage medicinstatus over hvilken lægeordinerede medicin klienten får. Denne status videregives til Høybyegårds lægekonsulent, som overtager den aktuelle ordination.

Samtidig vil vi gerne modtage visitationsafgørelsen.

Vi mener at efterbehandling samt efterværn er vigtig for et godt resultat, og at en efterbehandling skal koordineres så tidligt i behandlingen som muligt, så alle parter er klar over målet.