Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Efterbehandling

Efterbehandling

Udviklingsmøde:

Ideen blev grundlagt i 2012 af tidligere beboere der ønskede et lille lukket udviklingsforum, og som et supplement til andre frivillige selvhjælpsgrupper. 
Formålet var at vedligeholde og videreudvikle de allerede tillærte personlige færdigheder, men også at kunne mødes i en mere ligeværdig kontekst og hvor Høybyegårds personale var meddebattør og sparringspartner. Møderne skal ses som hjælp til selvhjælp og tilmelding er fra gang til gang på Facebook gruppe.

Eneste krav for de fremmødte er at de er stoffrie og de der har valgt at drikke socialt skal være ædruelige ved fremmødet – hvis man møder op påvirket vil man blive afvist af Høybyegårds personale.

Udviklingsmøderne er i øjeblikket pauseret , primært pga. tidligere Covid-19 restriktioner, men også for udarbejdelse af et lidt anderledes koncept – håber på at kunne melde ud efter sommerferien i 2022 på den lukkende gruppe på FB.

Indholdet er på de fremmødtes præmisser, men hvor der er mulighed for at dele samt få råd og vejledning på livets udfordringer efter endt behandling.

Sct. Hans & julefrokost på Høybyegård Botilbud:

Tidligere beboere får hvert år tilbudt igennem enten direkte kontakt, eller den lukkende FB gruppe som alle beboere bliver oplyst omkring når de stopper i Høybyegård regi, at kunne deltage til Sct. Hans og julefrokost – for fremmødte er der samme krav som deltagelse til Udviklingsmødet.