Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Efterbehandling

Efterbehandling

Udviklingsmøde i Vejle (U-møder):

Ideen blev grundlagt i 2012 af tidligere beboere der ønskede et lille lukket udviklingsforum, og som et supplement til andre frivillige selvhjælpsgrupper. 
Formålet var at vedligeholde og videreudvikle de allerede tillærte personlige færdigheder, men også at kunne mødes i en mere ligeværdig kontekst og hvor Høybyegårds personale var meddebattør og sparringspartner. Møderne skal ses som hjælp til selvhjælp og tilmelding er fra gang til gang på Facebook gruppe.

Eneste krav for de fremmødte er at de er stoffrie og de der har valgt at drikke socialt skal være ædruelige ved fremmødet – hvis man møder op påvirket vil man blive afvist af Høybyegårds personale.

Udviklingsmøderne afholdes i Vejle den sidste lørdag i hver måned fra kl. 10-12 (undtagelse af juni/juli/december). Der serveres rundstykker og kaffe – indholdet er på de fremmødtes præmisser, men hvor der er mulighed for at dele samt få råd og vejledning på livets udfordringer efter endt behandling.

Sct. Hans & julefrokost på Høybyegård Botilbud:

Tidligere beboere får hvert år tilbudt at møde op til Sct. Hans og julefrokost – for fremmødte er der samme krav som deltagelse til Udviklingsmødet.