Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Om os

Om os

Fagligt kvalificerede:

Høybyegårds personale og konsulenter har forskellige personlige forudsætninger og er alle fagligt kvalificerede. Det indbefatter bl.a. uddannede behandlere indenfor Kognitiv terapi, Løsningsfokuset terapi samt certificeret coach.

Personale:

Der er ansat socialrådgiver, socialpædagoger, social og sundhedshjælper, miljøterapeuter, psykolog, lægekonsulent og psykiater. Derudover vil der kunne tilknyttes eksterne konsulenter alt efter den enkelte borgers behov og problematikker.

Samtidig har vi ansat tidligere misbrugere, som kan tilføre behandlingsmiljøet mere end blot deres personlige erfaringer.

Høybyegård har meget fokus på den erhvervsrettede del og kan skræddersy praktikker både på bostedet men også i nærområdet. Der er også mulighed for at beboerne opstarter skole/udannelse før eventuel udslusning eller egen bolig.

Det faste personale modtager alle supervision – minimum syv gange årligt.

Efteruddannelse:


Personalet efteruddannes i kognitiv misbrugsbehandling ved Kognitiv Terapi Center Århus. Se efteruddannelsesprogram på følgende links:

Kognitiv Terapi Center Århus

Ansvarlige for faglig udvikling:

Psykolog Peter Hjerrild og leder Frank Høybye er ansvarlig for personalets faglige udvikling.