Høybyegård

 1. Hjem
 2. /
 3. Personale

Personale

FRANK HØYBYE

Ejer af Høybyegård Botilbud

#
26 20 90 22
 • Ejer af Høybyegård Botilbud

SUS BECK JIBRIL

Faglig koordinator

#
27 58 80 67
 • Proffesionsbachelor som socialpædagog
 • Misbrugsvejleder – Grundkursus i kognitiv terapi – Systemisk og narrativt grundkursus
 • Cenaps, Tilbagefaldsforebyggende terapi
 • Cenaps, Antisocial personlighed
 • Cenaps, Benægtelse
 • Medicin kursus
 • NADA – øre akupunktur – ACT grundkursus
 • Dobbeltfokuseret kursus
 • Craft kursus
 • Familieorienteret rusmiddel behandler/terapeut
 • Sund Rehabilitering
 • FIT(feetback informant treament
 • Førstehjælp og addiktiv medicin kursus
 • APV kursus, – Kursus i Neuropædagogik
 • PAS screenings konsulent( pædagogisk analyse system)

KIM NAUR

Behandler

#
23 30 68 53
 • Kognitiv misbrugsbehandler
 • Misbrugsvejleder
 • Kursus i NADA modellen (akupunktur)
 • Kursus i medicinhåndtering
 • Kursus i “Motivational interviewing”
 • ACT kursus
 • Førstehjælp og addiktiv medicin kursus
 • APV kursus
 • Kursus i Neuropædagogik
 • Compassionfokuseret Terapi kursus

STEPHANIE CHRISTENSEN

Professionsbachelor som socialrådgiver

#
23 30 68 53
 • Socialrådgiver
 • Professionsbachelor fra 2017
 • Erfaring fra det kommunale- og frivillige område
 • Konflikthåndteringskursus med borgere med PTSD, tortur- og krigstraumer
 • Privat part repræsentant og bisidder for borgere med psykiske og fysiske udfordringer
 • Medicinhåndteringskursus & førstehjælpskursus

IVAN GERMANSEN

Pædagogmedhjælper

#
23 30 68 53

Medicinhåndterings-kursus og førstehjælpskursus

KENNETH MERKUR

Pædagogmedhjælper

#
23 30 68 53
 • NADA kursus
 • Førstehjælp og medicin kursus
 • igangværende kognitiv uddannelse

HANS EVALD LAGON

Nattevagt

#
23 30 68 53

Tidligere fængselsbetjent

LARS LADEKJÆR

Nattevagt

#
23 30 68 53

Uddannet pædagog

MALENE DUE RASMUSSEN

Bogholder

LONE HØYBYE

Indkøber

#
#
 • Kognitiv Misbrugsuddannelse
 • Medicinhåndterings- kursus og førstehjælpskursus

THOMAS MORIN

Psykiatrisk Lægekonsulent

PETER HJERRILD

Psykolog

TINA CORNELIUS

Sygeplejerske

KARINA LUND JEPSEN

Social og sundhedshjælper
Kontakt person på projektet ”ovenpå”