Høybyegård

 1. Hjem
 2. /
 3. Målgruppe

Målgruppe

Målgruppe:

Målgruppen for behandlingstilbuddet på Høybyegård henvender sig til mandlige borgere fra 17-40 år med med psykosociale problemer og misbrugsrelateret problemer.

Vores godkendelser:

Høybyegård Bo-behandlingstilbud er godkendt til 7 beboere i henhold til:
SEL. § 101, §107, § 66 stk 1 nr.5 og SUL § 141.

Høybyegård udslusningshus er godkendt til 4 beboere i henhold til:
SEL. §101, §107, § 66 stk 1 nr.5 og SUL § 141.

Høybyegård kan også andvendes til § 78 afsoning i samarbejde med kriminalforsorgen.

Før en ny indskrivning vil der til enhver tid blive taget hensyn til stedets aktuelle beboersammensætning.

Målgruppen kan være:
 • Borgere med et ukontrollabelt rusmiddelforbrug, hvor der er behov for behandling og miljøskifte for at blive rusmiddelfri.
 • Borgere med behov for kortere eller længere afgiftnings-, medicinstabiliseringsforløb, med efterfølgende Handleplan i ambulant regi´.
 • Borgere med behov for overskuelige og omsorgsfulde rammer.
 • Borgere med behov for psykisk og fysisk rehabilitering og omsorg.
 • Personer med en behandlingsdom.
 • Borgere som har svært ved at fungere sammen med andre brugere i institutionelt regi.
 • Borgere hvor ambulant behandling ikke skønnes tilstrækkeligt, og som har svært ved at indgå i større sociale sammenhænge.
 • Borgere med alkoholmisbrug.