Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Godkendelse

Godkendelse

Godkendt behandlingstilbud for mandlige borgere fra 17 til 40 år, med psykosociale og misbrugsrelateret problemer.

Mulighed for at skræddersy en individuel behandlingsplan ud fra den enkeltes borgers problemstilling og livssituation.

Bo-behandlingstilbud:

– Høybyegård Bo-behandlingstilbud er godkendt til 7 beboere i henhold til:
SEL § 101

SEL §107

SEL § 66 stk. 1 nr.5

SUL § 141

Høybyegård udslusningshus:

– Høybyegårds Halvvejshus er godkendt til 4 beboere, jf. samme paragraffer.

Andet:

– Høybyegård er også godkendt til alternativ afsoning, jf. Straffuldbyrdelseslovens § 78.