Høybyegård

 1. Hjem
 2. /
 3. Halvvejshuset

Halvvejshuset

Høybyegård Botilbud tilbyder Halvvejshus mulighed

Et skridt nærmere egen bolig og fra Indsigt til Udsigt

Høybyegård Botilbud tilbyder et Halvvejshus, hvor mandlige borgere i en aftalt periode har en unik mulighed for at bygge en selvstændig og struktureret hverdag op. Træne og udvikle sin kompetencer og styrker i rusmiddelfrie omgivelser, inden borgeren overgår til en mere selvstændig tilværelse, med egen bolig og med mindre eller helt uden offentlig hjælp og støtte.

Halvvejshuset er som sagt et rusmiddelfrit område, som betyder at borgeren skal være total afklaret i forhold til sin rusmiddelfrihed, betyder at også alkohol, andre stemningsændrende stoffer samt væksthormoner ikke kan indtages under opholdet – heller ikke når man er på aftalt weekend!

Kulturen i Halvvejshuset beror på de samme menneskelige værdier som fra Høybyegård Botilbud, samt med forventning til at borgerne respektere tavshedspligten, dvs. bl.a. hinandens anonymitet for at kunne opretholde et trygt og omsorgsfuldt område.   

Der forudsættes at borgeren er optaget på skole, uddannelse, praktik eller eventuelt andet ulønnet arbejde i hverdagene – hvis ikke så etableres der praktik periode på Høybyegård Botilbud. 

Formålet med opholdet er:

 • Støtte og udvikle borgeren i at få en hverdag til at fungere 
 • Videreudvikle, udbygge, opbygge og bevare netværk 
 • Håndtering af tilbagefaldsforebyggelse
 • Støtte i generel ADL træningen 
 • Støtte og hjælp til den erhvervsrettet del

Halvvejshusets personale består af fagpersonalet fra Høybyegård Botilbud, og aftales individuelt jf. de individuelle behov for støtte og hjælp i perioden.

Halvvejshuset ligger centralt i Vejle og tæt på stort set alle uddannelsesstederne. Gode busforbindelser samt tæt på indkøbsmuligheder. 

Program:

Halvvejshusets program er udelukkende sammensat ud fra individuelle hensyn i forhold til det erhvervsrettet og borgerens individuelle behov for støtte og hjælp. 

Husorden:

Høybyegårds Halvvejshus fungerer i en periode som dit hjem. Derfor forventes det, at du overholder vores Husorden – overtrædelser af disse regler kan medføre bortvisning fra Halvvejshuset: 

 • Hver borger har ansvaret for at Halvvejshuset til enhver tid ser præsentabelt ud, hvilket gælder både eget værelse og fællesområderne (ude og inde). 
 • Der må ikke indtages nogen former for rusmidler, heriblandt narkotika, alkohol, anabolske steroider, væksthormoner og proteinpulver. 
 • Beboeren forpligter sig til at benytte sig af NA fællesskabet minimum 1 gang ugentlig, samt Sankt Hans og beboer julefrokost på Høybyegård Botilbud. 
 • Beboeren skal til en hver tid medvirke til urinprøver og alkoholtester på uvilkårlige tidspunkter under overvågning af personalet. Såfremt den enkelte nægter at medvirke, vil det blive tolket som en indrømmelse af rusmiddelindtag, med bortvisning til følge jf. pkt. 7  
 • Påvirkede mennesker har ikke adgang til Halvvejshuset, ved tvivl kontakt personalet. Besøg af ex misbrugere skal have mindst 15 dages stoffrihed. 
 • Borgeren er forpligtet til at overnatte i Halvvejshuset i alle dagens hverdage, dvs. fra mandag til og med fredag, med mindre andet er aftalt med personalet. Beboerne skal være i huset senest kl. 23.00. i alle ugens dage. 
 • Hvis beboeren bliver afsløret i at bruge eller indtage rusmidler, vil borgeren få 1 time til at pakke sine ting og få karantæne i 15 dage – visiterende myndighed vil blive orienteret.  
 • Ved besøg af kæreste, familie, pårørende og venner skal beboeren udfylde besøgsseddel senest torsdag til personalet.
 • Vold, trusler om vold, våbenbesiddelse samt besiddelse af hælervarer er forbudt og kan medføre bortvisning samt politianmeldelse. Spil om penge i Halvvejshuset er heller ikke tilladt.  
 • Der er trådløst internet i udslusningen, der må ikke downloades film, musik, pornografi til privat/ kommerciel brug og andet der er forbudt vil blive anmeldt og konsekvensen kan blive at internettet vil blive lukket. 
 • Det forventes at den ugentlige struktur/ugeplan overholdes af den enkelte. 
 • Der må ikke spilles musik, så dette er generende for andre i huset eller naboer. 
 • Såfremt beboeren afbryder forløbet eller bliver bortvist påtager Høybyegård sig ikke noget ansvar for ejendele, der efterlades på stedet. 

Halvvejshuset drives af Høybyegård Botilbud og er godkendt til 4 mandlige beboere fra 17 år og til 40, jf. godkendte målgruppe.
Socialtilsyn Midt fører tilsyn.

Halvvejshuset har valgt at have 24/7 krise telefon tid.