Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Besøg / hjemmeweekend /...

Besøg / hjemmeweekend / ferie

Besøgsdag:

Besøgsdag hver søndag fra kl. 12.00. til 19.30. af familie, pårørende, venner og kæreste. Der kan med personalet aftales ture udenfor Høybyegård.

Høybyegård er opmærksom på de besøgende i forhold til rusmidler – dette udelukkende for at væren om et trygt og rusmiddelfrit miljø.

Hjemmeweekend:

Der er mulighed for hjemmeweekend efter 30 dage rusmiddelfrihed.

Hjemrejse kan ske efter kl. 14:00 hver fredag, med enkelte undtagelser af pga. af fælles aktiviteter.

Tilbagekomst til Høybyegård inden kl. 19:30 søndag.

Ferie:

I forhold til afholdelse af helligdage og ferie, så er det anbringende myndighed der skal orienteres før det kan iværksættes.

Forberedelse af hjemmeweekend og ferie:

Høybyegård arbejder både individuelt og gruppeorienteret omkring tilbagefaldsforebyggelse og kriseplaner før afholdelse af aftalte hjemmeweekends og ferie. Det indebærer også krisetelefon i hele døgnet og at borgeren kan komme retur før aftalte tid.