Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Botilbud

Botilbud

Botilbud med individuel behandling af psykosociale og misbrugsrelaterede problematikker.

Botilbuddet vil som overordnet mål have, at den enkelte skal komme ud af sit misbrug af stoffer, samt få en så meningsfuld start på livet, i så gode og trygge rammer som muligt.

I det daglige vil der blive lagt stor vægt på én til én kontakt for at opbygge en bæredygtig relation med tillid og fortrolighed. Da Høybyegård er et lille botilbud vil der være mulighed for i høj grad at tage hensyn til dette.

Det er vores opfattelse, at alle mennesker er unikke med hver deres personlige og individuelle forskelligheder. Indsatsen skal derfor være rettet imod den enkelte persons egen proces, hvilket medfører, at den enkelte skal lære at tage ansvar for egne handlinger og valg.

Der vil blive arbejdet med personens misbrug af stoffer og de konsekvenser det har medført, samt med hvilke muligheder der er, for at leve et stoffrit liv. Dette vil foregå gennem daglige samtaler og opgaver vedrørende misbruget.

Der er mulighed for at komme i et terapeutisk forløb, hvis der er problematikker, der ikke kan løses gennem de aftalte samtaler eller opgaver.

Hverdagen i botilbuddet vil være præget af struktur, der anvendes til at overskueliggøre personens hverdag. Dette har til formål at styrke og/ eller opbygge en hverdag med indhold og kvalitet for den enkelte.

Beboerne skal igennem praktiske og relevante aktiviteter udvikle sig både fysisk, psykisk og socialt således, at de på sigt får tillagt sig de kompetencer, der er nødvendige for deres videre forløb i livet.

Botræningen er den socialpædagogiske indfaldsvinkel til arbejdet med den enkelte. Botræningen kan tage afsæt i personens basale færdigheder. Botræningen udføres i praksis ved deltagelse i Høybyegårds strukturede dagligdag. Eksempelvis i indkøb, madlavning, rengøring samt lettere montage, hobbyarbejde og forskellige udendørsprojekter.

Den relation der er blevet opbygget gennem et ophold på botilbuddet vil fortsætte, såfremt der bliver etableret et udslusnings- eller efterværnstilbud.

Der vil blive udarbejdet løbende statusrapporter i samarbejde med anbringende myndighed, og niveauet for disse vil tage afsæt i realistiske udviklingsmuligheder og kompetencer for den enkle.