Høybyegård

 1. Hjem
 2. /
 3. Husorden

Husorden

Regler:
 • Høybyegård fungerer i en periode som beboerens hjem. Derfor forventes det, at du overholder vores husorden.
 • Der må ikke indtages nogen former for rusmidler, heriblandt alkohol, proteinpulver/drik, anabolske steroider og væksthormoner.
 • Beboeren skal til en hver tid medvirke til urinprøver og alkoholtester på uvilkårlige tidspunkter under overvågning af personalet. Såfremt den enkelte nægter at medvirke vil det blive tolket som en indrømmelse af, at den enkelte har brugt eller indtaget stoffer, men nægter at indrømme dette.
 • Hvis beboeren bliver afsløret i gentagne gange at bruge eller indtage nogen af diverse rusmidler i punkt 2, vil Høybyegård i samarbejde med anbringende myndighed drøfte det videre behandlingssamarbejde, hvis den enkelte afslår i videre samarbejde, medfører det bortvisning.
 • Brug af fysisk eller psykisk vold vil medføre bortvisning samt politianmeldelse.
 • Parforhold og/eller klikedannelse, der har en indvirkning på den personlige udviklingsproces og/eller trivslen i botilbuddet accepteres ikke.
 • Kriminalitet og omgang med hælervare accepteres ikke, sker dette vil der blive taget en individuel beslutning om politianmeldelse og evt. andre sanktioner. 

 • Såfremt beboeren afbryder forløbet eller bliver bortvist påtager Høybyegård sig ikke noget ansvar for ejendele, der efterlades på stedet.
 • Vælger beboeren at forlade Høybyegård eller bliver bortvist vil der blive udleveret medicin til 2 døgn eller næst komne hverdag jf. Høybyegårds medicin instruks.
 • Der er først mulighed for at komme på weekend efter 30 dages stoffrihed.
 • Hvis der ønskes hjemmeweekend, skal der udfyldes hjemrejseseddel, som skal afleveres til personalet senest onsdag.
 • Hvis du har maddag og skal på weekend eller andet, er det den enkeltes ansvar at finde en afløser og herefter give personalet besked.
 • Man må have egen mobil under hele forløbet, så længe den bliver brugt ansvarligt.
 • Der må ikke spilles musik, så dette er generende for andre i huset.
 • Der skal være ro i huset kl. 23.00 og Beboeren skal opholde sig på sit eget værelse efter kl. 23.00