Høybyegård

 1. Hjem
 2. /
 3. Husorden

Husorden

HusRegler:
 • Høybyegård fungerer i en periode som beboerens hjem. Derfor forventes det, at du overholder vores husorden.
 • Der må ikke indtages nogen former for rusmidler, heriblandt alkohol, protein- og kreatinpulver, anabolske steroider og væksthormoner.
 • Beboeren skal til en hver tid medvirke til urinprøver og alkoholtester på uvilkårlige tidspunkter under overvågning af personalet. Såfremt den enkelte nægter at medvirke vil det blive tolket som en indrømmelse af, at den enkelte har brugt eller indtaget stoffer, men nægter at indrømme dette.
 • Hvis beboeren bliver afsløret i gentagende gange at bruge eller indtage nogen af diverse rusmidler i punkt 2, vil Høybyegård i samarbejde med anbringende myndighed drøfte det videre behandlingssamarbejde. Hvis den enkelte afslår i videre samarbejde, medfører det bortvisning.
 • Brug af fysisk eller psykisk vold vil medføre bortvisning samt politianmeldelse.
 • Kriminalitet og omgang med hælervare accepteres ikke, sker dette vil der blive taget en individuel beslutning om politianmeldelse og evt. andre sanktioner. 

 • Såfremt beboeren afbryder forløbet eller bliver bortvist, påtager Høybyegård sig ikke noget ansvar for ejendele, der efterlades på stedet.
 • Vælger beboeren at forlade Høybyegård eller bliver bortvist vil der blive udleveret medicin til 2 døgn, eller næstkommende hverdag jf. Høybyegårds medicininstruks.
 • Der er først mulighed for at komme på weekend efter 30 dages rusmiddelfrihed.
 • Hvis der ønskes hjemmeweekend, skal der udfyldes hjemrejseseddel, som skal afleveres til personalet senest onsdag og som gennemgår ønsket.
 • Hvis du har maddag og skal på weekend eller andet, er det den enkeltes ansvar at finde en afløser og herefter give personalet besked.
 • Beboeren må medbringe egen mobil, så længe den bliver brugt ansvarligt.
 • Der må ikke spilles musik, så dette er generende for andre på botilbuddet.
 • Der skal være ro i huset kl. 23.00 og beboeren skal opholde sig på sit eget værelse efter kl. 23.00.