Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Familie & pårørende

Familie & pårørende

Familie & Pårørende:

Der er en talemåde hvor man siger, at fisken er den sidste, der opdager vandet. Mens vandet er fiskens element, kan relationer siges at være menneskets element, idet relationer er en grundlæggende forudsætning for vores liv, trivsel og udvikling.

Høybyegård er meget optaget af de relationer som beboeren har, om det er familie, pårørende eller kæreste, så er det vigtigt at have forståelse af de dynamikker der udspiller sig i disse relationer. Derfor vil Høybyegård gerne forsøge at etablere samarbejde. Samarbejdet kan være lige fra information om reglerne, men også familie-, pårørendesamtaler der hvor det giver mening, og i samarbejde med beboeren selv.

Familie, pårørende og kærester kan også inddrages i behandlingsforløbet, statusmøderne etc., dog er forudsætningen at beboeren giver samtykke.

Pårørendedage på Høybyegaard:

Det er ikke nemt at være pårørende til et menneske med et problematisk forhold til rusmidler

Formålet med pårørendedagene er:
Handler ikke om den beboer der er eller har været på Høybyegård – men udelukkende om at være pårørende til et menneske med et problematisk forhold til rusmidler.

Handler om hvordan man kan støtte og passe bedre på en selv og familien.

Handler om at vide noget om processerne og tilgangene på Høybyegård og vide hvordan man forholder sig til de forandringer der sker, når et menneske har været i behandling.

Hvis der efterfølgende ønskes en familiesamtale, kan dette aftales med Høybyegård.

Citat fra pårørende:
”Nogle gange må jeg smide alt hvad jeg har i hænderne, fordi han har brug for mig. Vores familie er under konstant pres, fordi vi aldrig ved hvornår han får det rigtigt svært igen”.

”Det er ligesom at være i Tivolis rutsjebane – hele tiden op og ned og nogle gange også på hovedet. Mit humør og overskud afhænge meget af, hvordan min søn har det”.