Høybyegård

  1. Hjem
  2. /
  3. Vi tilbyder

Vi tilbyder

Målsætning / udvikling:

Når Hesselagergård går ind i en visitation med en anbringendemyndighed, fastsætter vi målene i en behandlingsplan ud fra handleplanen. Efterhånden som vi lærer barnet / den unge at kende tilretter vi indsatmål / delmål således at disse er målrette det enkelte barn / den unge.

Dokumentation:

Hvert barn har sin udviklingsplan, som er synlig for alle medarbejder og gennemgået – samt med på konference efter en kontinuerlige plan. I det omfang det lader sig gøre inddrages barnet/ den unge.

På Hesselagergård arbejdes der altid målrettet ud fra handleplanen som er skabt ved indskrivningen. Efterhånden som barnet/den unge falder til, tilrettet indsatsmålene/ delmålene, det vil sige at der altid er solide og bæredygtige mål, der sikrer en god stabil og tryk udvikling, som er tilpasset barnet/den unges udviklingstrin.

At skabe stabilitet i barnets/den unges relationer til voksne, forældre og andre unge på og uden for opholdsstedet.

At støtte barnet/den unge ift. drømme og ønsker for deres liv.

At skabe kontinuitet, trykke og forudsigelige rammer på opholdsstedet.

At skabe den for nødende tryghed for barnet/ den unge, så de tør afprøve ny tiltag og gøre deres egne erfaringer ift. ønsker og drømme for deres fremtid

Faglighed:

På Hesselagergård sikker vi at personalet bisidder høj faglighed/kompetence. Således at alle medarbejder er uddannet og har gennemgået forskellige arter af efteruddannelse.  I øjeblikket er vi alle på Hesselagergård igennem en efteruddannelse vedr. Inkluderende kommunikation/ konflikthåndtering.

På Hesselagergård modtager det faste personale alle supervision, ligesom der også afholdes temadage med fagligt indhold.

Desuden er der ansat pædagoger – miljøterapeuter – håndværker – faglærer m.m. 

Botilbud / fysiske rammer:

Såvel ledelse som personale, drager omsorg for at hjælpe barnet/den unge med at indrette sig, så værelset opleves som et rart sted at være. Det vil altid være med udgangspunkt i barnets/ den unges behov, ligesom der arbejdes med udvikling af færdigheder ift. der opleves en synlighed og tydelig struktur som skaber overskuelighed i barnets/den unges verden, og med dette en trykbase.

Skoletilbud:

Opholdsstedet Hesselagergård samarbejder med forskellige skoler herunder Heldagsskolen Lærkeskolen, som har specialiseret sig i børn og unge med særlige behov. 

Udover dette samarbejder vi med de kommunale skoletilbud, herunder både specialskole og folkeskolerne.