Høybyegård

Forside

Værdigrundlag…

Høybyegårds værdigrundlag
tager afsæt i menneskets ret til at bestemme sit eget livsindhold og dermed ansvaret for sit eget liv. 

Målgruppe…

Har du et ønske om forandring i dit liv – kunne Høybyegaard være en mulighed.

Læs mere om vores kompetencer og godkendelser. 

Ydelser…

Høybyegaard er leverandør af individuelle og tilpassede behandlingsopgaver… 

COVID-19
På Høybyegaard følger vi de til enhver tid gældende retningslinjer og vejledninger fra myndighederne. 
Det vil blandt andet sige, at vi har et øget fokus på hygiejne, vi har udarbejdet beredskabsplaner og vi formidler vigtig information til pårørende og andre samarbejdspartnere.