Høybyegård Botilbud:

- Opholdsprisen 2021 pr måned 59.816 kr inkl. egenbetaling.

Opholdsprisen inkluderer:

- Lægekonsultation i forbindelse med indskrivning samt ad hoc.
- Gruppe- og individuelle samtaleforløb.
- ADL træning og socialfærdighedstræning.
- Udarbejdelse af ressourceprofil samt PAS-test - tilbydes borgere med minimum 3 mdr. behandlingsforløb.
- Møder på bostedet eller ved visitator / samarbejdspartner udenbys.
- Statusrapportering efter aftale.
- Hjemtransport ved planlagte udskrivninger.
- Samtalesession med psykiater.

Opholdsprisen inkluderer ikke:

- Lægeordineret medicin vedr. nedtrapning/stabilisering, andre sygdomme og psykiske lidelser.
- Ekstern terapeutiske forløb.
- Udgifter i forbindelse med samvær med børn (transport og aflønning af personale).
- Hjemtransport hvis beboeren bliver bedt om at forlade stedet eller selv vælger at gå – gælder også transport af personlige ejendele.
- Hjemtransport ved hjemmeweekend.
- Udgifter som beboeren også ville have derhjemme fx indskrivning i boligselskaber, penge til tøj, gaver og lignende.
- Fraflytning fra tidligere lejemål.

Vi forbeholder os ret til prisændringer!

 

 

Halvvejshuset i Vejle

- Opholdsprisen for 2021 er sat til kr. 27.042 pr. måned inkl. egenbetaling.

Opholdsprisen inkluderer:

- Gruppe og individuelle samtaler.
- Tilbagefaldsforebyggende opgaver.
- Samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser eller praktikpladser.
- Etablering af netværk.
- Etablering i egen bolig.
- Logi.
- Beboeren afholder selv udgiften til lomme- og tøjpenge samt til kost- og transportudgifter i forbindelse med samvær og besøg med børn og familie mm.

Vi forbeholder os ret til prisændringer!