Privatlivspolitik

Personale - Høybyegaard

FRANK HØYBYE
Ejer af Høybyegård Botilbud
NICK TREFF CHRISTIANSEN
Daglig leder
- Socialrådgiver - Diplom i Ledelse - Arbejdsmiljøuddannelse / Personalejura -Certificeret Coach ved Axept - Løsningsfokuseret terapeut ved Solution - Grundkursus i kognitiv terapi ved Kognitiv Terapicenter Århus - Kursus i DAT ved cand.psych. Casper Aaen - Supervisionskursus ved cand.psych. Peter Mortensen - Instruktør i Anger Management - Den Regionale Misbrugsuddannelse i DK
SUS BECK JIBRIL
Faglig koordinator
- Proffesionsbachelor som socialpædagog - Misbrugsvejleder - Grundkursus i kognitiv terapi - Systemisk og narrativt grundkursus - Cenaps, Tilbagefaldsforebyggende terapi - Cenaps, Antisocial personlighed - Cenaps, Benægtelse - Medicin kursus - NADA – øre akupunktur - ACT grundkursus - Dobbeltfokuseret kursus - Craft kursus - Familieorienteret rusmiddel behandler/terapeut - Sund Rehabilitering - FIT(feetback informant treament - Førstehjælp og addiktiv medicin kursus - APV kursus, - Kursus i Neuropædagogik
LONE HØYBYE
Indkøber
- Kognitiv Misbrugsuddannelse
STEPHANIE CHRISTENSEN
Professionsbachelor som socialrådgiver
- Socialrådgiver – professionsbachelor fra 2017 - Erfaring fra det kommunale- og frivillige område - Konflikthåndteringskursus med borgere med PTSD, tortur- og krigstraumer - Privat part repræsentant og bisidder for borgere med psykiske og fysiske udfordringer - Medicinhåndteringskursus & førstehjælpskursus
KIM NAUR
Behandler
- Kognitiv misbrugsbehandler - Misbrugsvejleder - Kursus i NADA modellen (akupunktur) - Kursus i medicinhåndtering - Kursus i "Motivational interviewing" - ACT kursus - Førstehjælp og addiktiv medicin kursus - APV kursus - Kursus i Neuropædagogik
IVAN GERMANSEN
Pædagogmedhjælper
DANIEL PETER JASKOV
Behandler
- Akademiuddannelse i ungdomspædagogik ved VIA University College 2017 - Tidligere arbejdet i en årrække som pædagogmedarbejder i Ungdomsklub og på Fonden Bakkegaarden med udsatte unge - Tilknyttet Vikar Konsulenterne og arbejdet primært med psykisk belastede borgere - Konflikthåndteringskursus Medicinhåndteringskursus - Forebyggelse af vold og fremme trivsel på Botilbud / Low Arousal - Brand og førstehjælpskursus - Naxolone modgift kursus - Væresteds medarbejderkursus - Introduktion til kognitiv behandlingsformer - Medicinhåndteringskursus & førstehjælpskursus
MALENE DUE RASMUSSEN
Bogholder
PETER HJERRILD
Psykolog
Faglig udvikling - Supervisor
THOMAS MORIN
Psykiatrisk Lægekonsulent
LARS OLAF HEIER
Lægekonsulent
TINA CORNELIUS
Sygeplejerske
TOVE BIRKVAD
Paskonsulent