Privatlivspolitik

Besøg / hjemmeweekend / ferie

 

 

Besøgsdag:

Besøgsdag hver søndag fra kl. 12.00. til 17.00. af familie, pårørende, venner og kæreste. Der kan med personalet aftales tur ud af Høybyegård.

 

 

Hjemmeweekend:

Der er mulighed for hjemmeweekend efter 30 dage rusmiddelfrihed.

Hjemrejse kan ske efter kl. 14:00 hver fredag, med enkelte undtagelser af tvungen beboeraktivitet

Tilbagekomst til Høybyegård inden kl. 19:30 søndag.

Ferie:

I forhold til afholdelse af helligdage og ferie, så er det anbringende myndighed der skal orienteres før det kan iværksættes.

Forberedelse af hjemmeweekend og ferie:

Høybyegård arbejder både individuelt og gruppeorienteret omkring tilbagefaldsforebyggelse og kriseplaner før afholdelse af aftalte hjemmeweekends og ferie. Det indebærer også krisetelefon i hele døgnet og at borgeren kan komme retur før aftalte tid.