Høybyegaard Botilbud

- Opholdsprisen 2017 pr måned  55.936 kr inkl. egenbetaling.

Opholdsprisen inkluderer:

 • Lægekonsultation i forbindelse med indskrivning samt ad hoc
 • Gruppe- og individuelle samtaleforløb.
 • ADL træning og socialfærdighedstræning.
 • Udarbejdelse af ressourceprofil – PAS-test.
 • Møder på bostedet eller ved visitator / samarbejdspartner udenbys
 • Statusrapportering efter aftale
 • Hjemtransport ved planlagte udskrivninger
 • Samtalesession med psykiater

Opholdsprisen inkluderer ikke:

 • Lægeordineret medicin vedr. nedtrapning/stabilisering, andre sygdomme og psykiske lidelser
 • Ekstern terapeutiske forløb.
 • Udgifter i forbindelse med samvær med børn (transport og aflønning af personale).
 • Hjemtransport hvis beboeren bliver bedt om at forlade stedet eller selv vælger at gå – gælder også transport af personlige ejendele.
 • Hjemtransport ved hjemmeweekend.
 • Udgifter som beboeren også ville have derhjemme fx indskrivning i boligselskaber, penge til tøj, gaver og lignende.

Botilbuddet – halvvejshuset i Vejle

- Opholdsprisen for 2017 er sat til kr. 25.236 pr. måned inkl. egenbetaling.

 • Gruppe og individuelle samtaler
 • Tilbagefaldsforebyggende opgaver
 • Samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser eller praktikpladser
 • Etablering af netværk
 • Etablering i egen bolig
 • Logi

Beboeren afholder selv udgiften til lomme- og tøjpenge samt til kost- og transportudgifter i forbindelse med samvær og besøg med børn og familie mm.

OBS! Vi forbeholder os ret til prisændringer