Høybyegård Botilbud:

- Opholdsprisen 2018 pr måned 56.899 kr inkl. egenbetaling.

Opholdsprisen inkluderer:

Lægekonsultation i forbindelse med indskrivning samt ad hoc
Gruppe- og individuelle samtaleforløb.
ADL træning og socialfærdighedstræning.
Udarbejdelse af ressourceprofil – PAS-test.
Møder på bostedet eller ved visitator / samarbejdspartner udenbys
Statusrapportering efter aftale
Hjemtransport ved planlagte udskrivninger
Samtalesession med psykiater

Opholdsprisen inkluderer ikke:

Lægeordineret medicin vedr. nedtrapning/stabilisering, andre sygdomme og psykiske lidelser
Ekstern terapeutiske forløb.
Udgifter i forbindelse med samvær med børn (transport og aflønning af personale).
Hjemtransport hvis beboeren bliver bedt om at forlade stedet eller selv vælger at gå – gælder også transport af personlige ejendele.
Hjemtransport ved hjemmeweekend.
Udgifter som beboeren også ville have derhjemme fx indskrivning i boligselskaber, penge til tøj, gaver og lignende.

Vi forbeholder os ret til prisændringer!

 

 

Halvvejshuset i Vejle

- Opholdsprisen for 2018 er sat til kr. 25.583 pr. måned inkl. egenbetaling.

Opholdsprisen inkluderer:

Gruppe og individuelle samtaler
Tilbagefaldsforebyggende opgaver
Samarbejde med uddannelsessteder, arbejdspladser eller praktikpladser
Etablering af netværk
Etablering i egen bolig
Logi
Beboeren afholder selv udgiften til lomme- og tøjpenge samt til kost- og transportudgifter i forbindelse med samvær og besøg med børn og familie mm.

Vi forbeholder os ret til prisændringer!