Personale

 

Fagligt kvalificerede
Høybyegårds personale og konsulenter har forskellige personlige forudsætninger og er alle fagligt kvalificerede. Det indbefatter bl.a. uddannede behandlere indenfor Kognitiv Terapi, Løsningsfokuset Terapi samt certificeret coach.

Der er ansat socialrådgiver, miljøterapeuter, psykolog, lægekonsulent og psykiater. Derudover vil der kunne tilknyttes eksterne konsulenter alt efter den enkelte borgers behov og problematikker.

Samtidig har vi ansat tidligere misbrugere, som kan tilføre behandlingsmiljøet mere end blot deres personlige erfaringer.

Høybyegård har meget fokus på den erhvervsrettede del og kan skræddersy praktikker både på bostedet men også i nærområdet. Der er også mulighed for at beboerne opstarter skole/udannelse før eventuel udslusning eller egen bolig.

Supervision
Det faste personale modtager alle supervision – minimum syv gange årligt.

Efteruddannelse
Personalet efteruddannes i kognitiv misbrugsbehandling ved Kognitiv Terapi Center Århus. Se efteruddannelsesprogram på følgende links:

Kognitiv Terapi Center Århus

Ansvarlige for faglig udvikling
Psykolog Peter Hjerrild og leder Frank Høybye er ansvarlig for personalets faglige udvikling.

Personale samt konsulenter tilknyttet Høybyegård

   
Frank Høybye  Lone Høybye  Nick Treff Christiansen

- Daglig leder
- Behandler

- Indkøber
- behandler 
- Kognitiv misbrugsbehandler

- Faglig leder
- Socialrådgiver 
- Kognitiv misbrugsbehandler

 
Kim Naur Malene Due Rasmussen
Peter Hjerrild

- Underviser
- Kognitiv misbrugsbehandler
- Misbrugsvejleder
- Kursus i NADA modellen 
  (akupunktur)
- Kursus i medicinhåndtering
- Kursus i "Motivational
  interviewing"
- Kursus i Kognitiv terapi


- Bogholder
- Administrativ medarbejder

- Faglig udvikling
- Supervisor
- Psykolog
     
 Sten Otto Lønfeldt   Thomas Morin

- Prof. Bach. i Pædagogik.

- Cand. Pæd. I Pædagogisk
Psykologi m/Speciale i
Metode i intervention med
dobbelt-diagnoser, i et
psykoanalytisk perspektiv.

- 1 årig grunduddannelse
i Analyse, Behandling og
Terapi med omsorgssvigtede
børn og unge.

-Medicin kursus. 

- Speciallæge i psykiatri
  og psykoterapeut
- Psykriatisk udredning/
  afdækning

     
Reza Musavi Tove Birkvad  

- Lægekonsulent
- Privat praktiserende

- Pastestkonsulent

 

 

Botilbuddets ejer: Lone og Frank Høybye

 

Del denne side...

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter