Godkendelse

 

- Høybyegård botilbud er Re-godkendt af socialtilsyn midt i 2014 

- Høybyegård bortilbud er godkendt til 7 beboere i henhold til § 101, §107 og § 66 stk 1 nr.5

- Høybyegård udslusningshus er godkendt til 4 beboere i henhold til §101, §107 og § 66 stk 1 nr.5

- Høybyegård kan også andvendes til § 78 afsoning i samarbejde med kriminalforsorgen.

- Socialtilsyn Midt godkender budget 2017 for Høybyegård Botilbud v/Frank Høybye.